Godt nytt 2018!

Det er et underlig år vi har bak oss, uten at det skulle fordre nærmere forklaring, som har fått noen hver til å gå på tå hev, både av hensyn til økonomisk, politisk, regional og internasjonal uro. Så jeg gjør regning med at du deler mitt lønnlige håp, om at verden blir et bedre sted i år – på samtlige nyss nevnte fronter.

På den annen side er det en kjent sak at landet vårt er tuftet på en økonomi som er på full kollisjonskurs med såkalt bærekraft, med alt det innebærer av økonomisk usikkerhet, så helt sikker er man jo aldri, tross oljefonds-nedsaltede reserver.

For egen del ser jeg frem til det nye året med en viss forventning – om endelig å kunne betjene kunder utenfor hovedstaden. Nå er det selvfølgelig ingen hemmelighet at renommeet mitt er basert tiårs virke i Oslos reklameverden, presse og næringsliv, og at det engang er der jeg har mitt nettverk.

Likevel skulle man kanskje tro over åtte år i det vestenfjelske avstedkom en kunde eller to hitsides Langfjella, men slik skulle det aldri gå. Om det skyldes århundrenes evige mistro til alt som lukter hovedstad, eller hva det nå er (kan hende mine sterkt begrensede ferdigheter), akter jeg uansett å la 2018 markere et skille i så måte.

troll
Vestlandet skremmer hovedstads-fiffen.

Lokale, så vel som regionale virksomheter er i alle høver velkomne til å ta kontakt på jarle@petterson.media – eller til å respondere på mine fremstøt. Og følg meg gjerne på Twitter, Insta eller Facebook!

Og hvem vet, kanskje jeg ender som en tysnesing med tysnes-, i stedet for oslokunder?

Det skulle selvfølgelig ha tatt seg ut, men hyggelig, det hadde det unektelig vært – skjønt jeg nødig kaster vrak på oslokundene. Tvert har jeg ingenting imot flere (i hvilket fall det kanskje er like greit å flytte tilbake).

Med det ønskes mine kunder bortenfor vannskillet – og de prospektive her omkring – et velsignet, fremgangsrikt og spennende 2018.

HSMAI Profile: Jarle Petterson | HSMAI Europe

Man er en profilert mann. Aldeles nyprofilert:

Jarle has played a key role in HSMAI Europe’s internal and external communication for more than six years, always at hand when needed. Also the developer of the HSMAI Europe website.

Q: What does a day at work consist of for you?

A: Considering that no day is alike, I have to say that is a tough call, as my days may comprise such varied tasks as online editing and publishing, press releases, newsletters, ad creation, digital image processing, web development, video productions, and designing presentation material, brochures and magazines. Also there’s the occasional conference call, and an awful lot of emailing. You might say that I’m a bit of a digital nomad, really.

via HSMAI Profile: Jarle Petterson | HSMAI Europe (hvor resten står å lese).