Grafisk form

Illustrasjonene du ser på denne forsiden, og på mange av de øvrige sidene, er mine, skjønt jeg ingenlunde er bundet til bestemte stilarter. I tillegg til rene illustrasjonsoppdrag, forestår jeg svært gjerne utvikling av grafisk form, visuell identitet og layout, enten det handler om annonser, brosjyremateriell, årsrapporter, kundemagasiner eller presentasjonsmateriell.

✏️ 📏 📐