Enkel brosjyreweb – micro sites

Når man skummer sidene mine, kan man lett forledes til å mistenke at jeg utelukkende befatter meg med nettsteder av en vis arkitektonisk kompleksitet, som sikkert stemmer, for en stor del, men jeg har, om mulig, større erfaring med enkle brosjyreweber, som vi ser et eksempel på over – for øvrig et nettsted jeg er svært fornøyd med: Golfreglene.no.

Golfpunktum
Golfpunktum.

Spesielt fornøyd er jeg med punktumet i «Golfreglene.no», slik det fremstår i nettstedets header (t.h.), som en golfball, på full fart mot seeren, mens golferen selv står på en meny, som til forveksling minner om en green.

Designen for øvrig, er enkel, relevant og elegant. En seierssikker «Tutta» på bokomslaget, gjør ellers også undere for helhetsinntrykket. Utført for Notabene Forlag, som jeg også oversetter en del for (Jack of all trades, master of … vel, vi lar det bli med det). La meg bare understreke at jeg ikke har noen befatning med forlagets eget nettsted.

Forlaget hadde kun en enkel pdf med smaksprøver fra boken, som jeg konverterte til en versjon det kan blas i (klikk på «Expand» for å få den i fullskjerm-modus). Jeg oppdaterte for øvrig Golfreglene.no nylig, i forbindelse med vårens nye utgave. Pasjonerte golfspillere anbefales å svinge bortom, for de aller siste regeloppdateringene.

Også i store konserner, med et komplekst tjeneste- og produktspekter, dukker behovet for en enkel kampanjeweb eller micro site tidvis opp. Enkelt eller komplisert, I’m your man.