Sosiale medier

Ganske umerkelig har Facebook, Twitter, YouTube og andre sosiale medier overtatt som nærings-, organisasjons- og mediaverdenens aller fremste arena, der foretakenes nettsider er henvist til en plass i baksetet, med dalende besøkstall til følge.

På mange måter kan det kalles selvforskyldt, ettersom foretakene selv har kastet seg på SoMe-bølgen, men behøver det egentlig å være så galt? Viktigst av alt er det tross alt at man har et fungerende nærvær, just der hvor leserne, brukerne og kundene ferdes.

For er det noe de sosiale mediene gir, som nettstedene aldri bød på, er det en uovertruffen dialog med målgruppene. Der man før måtte gjennomføre kostbare brukerundersøkelser, kan man i dag dra i gang en Facebook-poll – og dertil snuse opp trender, holdninger og etterspørsel. Som lyttepost er nemlig de sosiale mediene helt unike.

Alle er eksperter

Emerging Media - Twitter Bird
Twitter. Kilde: Flickr

En bransje som, noe urettmessig, har blomstret voldsomt de senere årene, er konsulentene som tilbyr sin «ekspertise» innen sosiale medier – og anførselstegnene er berettiget, for her snakker vi om et område hvor nesten alle er eksperter, på sine respektive nivåer. Profesjonell bruk av de sosiale mediene derimot, fordrer litt mer innsats, men ikke mer enn man kan legge for dagen selv, og er det noe du trenger, har vi alltids Google.

Ikke desto mindre ble jeg forledet til å avholde en workshop om sosiale medier, for reiselivsbransjen, i 2009 – på et tidspunkt da mange fortsatt anså fenomenet nytt (selv om det motsatte altså var tilfellet). Jeg åpnet med disse bildene, som selvfølgelig avhenger av verbal walk-through, som glimrer med sitt fravær her (presentasjonen er tjent med visning i fullskjerm-modus):

Jeg ga dem hva de ville ha, men skulle, i rettferdighetens navn, ha sagt det som det er:

For de aller fleste er altså ikke sosiale medier mer hokuspokus enn som så. Når det er sagt, kan jeg naturligvis de sosiale mediene ut og inn – og har, dessverre, sett flere eksempler på at de sosiale mediene oppleves uhåndterlige. Men at det rettferdiggjør innleie av (ekstremt) kostbare eksperter – om det så var meg, det har jeg visse problemer med å forsvare, enda jeg har ansatt og lært opp noen av dem som i dag anses ledende på området.

Skulle du derimot ha bruk for en in-house racer, som til alt overmål fyller menyfunksjonene over, står jeg til din udelte disposisjon.