Intervju med Bjarne Håkon Hanssen

En tidlig maimorgen 2006 var jeg til stede i et frokostmøte, i regi av uketidsskriftet Mandag Morgen, hvor daværende arbeids- og integreringsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) foredro om de flerkulturelle ungdommenes plass i arbeidslivet. Artikkelen ble skrevet, dels som referat av det som fremkom fra talerstolen, dels ved at jeg fulgte Hanssen fra Hotel Continental til Stortinget, med mobilopptak og innlagt fotosesjon foran Løvebakken (den sovende uteliggeren, på benken til venstre for statsråden, er behendig kuttet bort). Ordlyden enkelte steder, med henvisning til «Norges arbeids- og inkluderingsminister», er av hensyn til lesere i Sverige og Danmark, hvor det trespråklige magasinet – som jeg for øvrig redigerte – også ble utgitt.

ETTERKOMMERE AV INNVANDRERE:

– Juvelen blant norsk ungdom

– Hadde jeg vært arbeidsgiver i dag, ville jeg ha iverksatt en reguleringsplan og strategi for rekruttering av etterkommere av innvandrere, sier Norges arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, og omtaler denne gruppen som juvelen blant norsk ungdom.

Av: Jarle Petterson

– Dette er ungdom som er dedikert, ambisiøs, språklig sterk, og med en sterk flerkulturell forståelse, sa Hanssen, til andektig lyttende næringslivstopper, i et møte om flerkulturell arbeidskraft i Oslo i mai.

Foranledningen er arbeids- og inkluderingsministerens utspill om å få næringslivet til å ansette flere med flerkulturell bakgrunn. Et utspill som har høstet kritiske merknader fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

Ikke fokus på det negative

– Når statsråden stadig fokuserer på at innvandrere og flerkulturelle ikke får jobb, får han ikke motivert flerkulturell ungdom til å ta utdanning, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng til Aftenposten, og fortsetter:

Arbeids- og inkluderingsministeren i Mandag Morgens frokostmøte på Continental. Fotograf: Jarle Petterson
Arbeids- og inkluderingsministeren i Mandag Morgens frokostmøte på Continental. Fotograf: Jarle Petterson

– Jeg frykter det fester seg et galt bilde hos unge under utdanning, at de ikke får jobb, og at det derfor ikke er noe poeng i å ta utdannelse. Det er helt feil. Hanssen må passe på at det gode ikke blir det bestes fiende.

I en samtale med HRMagasinet avviser statsråden at han overfokuserer på det negative.

– Dette er jeg helt uenig i. De flerkulturelle selv har gitt tegn til at de er godt fornøyd med at jeg har tatt dette opp, og føler seg beroliget. De forteller videre at de ville finne situasjonen meget vanskelig, dersom vi ikke står på deres side i denne saken, sier Bjarne Håkon Hanssen, som er opptatt av at næringsliv og myndigheter sammen må arbeide for å skaffe flest mulig jobb, og av at de som er under utdanning, fortsetter å gjøre lekser, og ikke gir opp.

Vi mangler arbeidskraft

– Vi mangler arbeidskraft på det norske arbeidsmarkedet, med et rekordartet antall ledige stillinger, og få arbeidsledige. Det er også en utfordring at vi får stadig flere eldre, fortalte Hanssen næringslivslederne, som var samlet på Hotel Continental i Oslo tirsdag 9. mai.

– I dag har vi i praksis fri arbeidsinnvandring for faglærte i Norge, med en kvote på 5000, som kan overskrides. Det fins altså ingen propp i systemet, slik det har blitt hevdet fra enkelte hold, sa ministeren, som imidlertid betonte at det fins mange arbeidsføre utenfor systemet.

– Jeg ber ikke næringslivet om hjelp, for dette er til næringslivets eget beste. De som ikke benytter anledningen til å sikre seg denne juvelen blant norsk ungdom, vil fort oppdage at de kan komme til å sakke akterut. Derfor vil jeg oppfordre næringslivet til å bli med på en dugnad. Hvis de utdannede ikke får jobb, sender vi et dårlig signal til ungdom av innvandrerbakgrunn. Se bare på hva som i det siste har skjedd i Frankrike.

Offentlig sektor som utstillingsvindu

For å demonstrere at det ikke er forskjell på liv og lære i denne sammenhengen, akter arbeids- og inkluderingsministeren å bruke offentlig sektor som en brekkstang, og som et utstillingsvindu.

– Har du konkrete planer, og hvilken tidsramme ser du for deg?

– Enkelttiltakene ligger ikke på bordet ennå, men vi arbeider med en handlingsplan, som vil bli en integrert del av statsbudsjettet vi legger frem til høsten. Der kommer vi til å konkretisere virkemidlene. Ett er i alle fall sikkert, vi må komme dit hen at vi forsikrer oss om at flerkulturelle kandidater blir innkalt til intervju, når stillinger i det offentlige skal besettes.

Hanssen viser til undersøkelser, som konkluderer med at ansettelsesraten blant flerkulturelle som passerer det første nåløyet, og innkalles til intervju, er så høy som 30 prosent. Han er overbevist om at sorteringsrutinene ved utvelgelse er modne for en grundig gjennomgang.

I lys av den gryende arbeidsutvandringen fra Sverige til Danmark det siste halvåret, spurte vi arbeids- og inkluderingsministeren hva han mener om Skandinavia som indre arbeidsmarked.

– Nå er vel de nordiske landene strengt tatt et indre arbeidsmarked allerede, med svært stor mobilitet. Jeg ser i alle fall ingen hindere. Det er vanskelig å se hvilke konkrete tiltak som kunne ha vært iverksatt, for ytterligere å styrke samarbeidet, men vi ser det som svært viktig at Sverige, Norge og Danmark beholder de tette båndene vi tradisjonelt har hatt, avslutter Bjarne Håkon Hanssen.