Kategorier
Design

Brosjyre for Tysnes kommune

Jeg er tildelt det ærefulle oppdraget å utforme en brosjyre som har til hensikt å popularisere og anskueliggjøre den såkalte samfunnsdelen av Tysnes kommunes kommuneplan for tidsrommet 2018 – 2030, og er allerede godt i gang. Rimeligvis har jeg ingen anledning til å vise eksempler på layout og design midt i produksjonsprosessen, men når vi […]