Kategorier
Journalistikk Markedsføring Media

Innholdsmarkedsføring og redaksjonell samrøre

Når avisredaksjonene undergraver annonsørenes innholdsmarkedsføring med egne redaksjonelle alternativer, og fortsetter å spørre seg hvorfor innholdsmarkedsføringen ikke ble den suksessen de forestilte seg … Ovenforstående eksempel hentet fra dagens db.no-front, her også gjengitt i ubeskåret utførelse: Opprinnelig postet borti Nedtegnelser i dag (men mer hjemmehørende her, fastslo man.)

Kategorier
Journalistikk

Betalingsmurer = kvalitetsløft?

Med mulighet for å avkreve leserne betaling, skulle betalingsmurene bidra til økt journalistisk kvalitet i nettavisene. Og her er hva vi får: Paradoksalt nok synes derimot det viktige stoffet fortsatt å være gratis, noe som neppe har andre forklaringer enn denne: Med «godt stoff» mener nok avisene det Folk flest™ anser godt stoff, og med […]