Kategorier
Journalistikk Markedsføring Media

Innholdsmarkedsføring og redaksjonell samrøre

Når avisredaksjonene undergraver annonsørenes innholdsmarkedsføring med egne redaksjonelle alternativer, og fortsetter å spørre seg hvorfor innholdsmarkedsføringen ikke ble den suksessen de forestilte seg … Ovenforstående eksempel hentet fra dagens db.no-front, her også gjengitt i ubeskåret utførelse: Opprinnelig postet borti Nedtegnelser i dag (men mer hjemmehørende her, fastslo man.)