Visuelt

Jeg har bedrevet grafisk form og illustrasjon innen en lang rekke områder gjennom årene, men det meste frem til midten av 1990-tallet, og dermed å anse tapt. På denne siden vil jeg likevel prøve å samle noen eksempler innen illustrasjon og design av forskjellig slag, og begynner med:

NB! Jeg har alltid vært dårlig på å arkivere eget arbeid. Følgelig er det bare selve fotoet over som er eget, ikke informasjonsgrafikken – skjønt den er temmelig elementær.